+36-30-510-7900 +36 – 30-607 3046 tabanneptanc@gmail.com

A Tabán Táncegyüttes

The ‛Tabán’ Folk-Dance group

Groupe de Danse Tabán

A Tabán Táncegyüttes

A néptáncegyüttes 1993- ban, Kurtucz Borbála alapította Békéscsabán. Működtetője a Tabán Néptánc Egyesület. Az együttes feladatának tekinti a Kárpát- medencében élő magyar, és a nemzetiségek néptánc hagyományainak gyűjtését, őrzését, színpadra állítását. Fontosnak tartja- mai rohanó életünkben- a magyarság hagyományaival, szokásaival megismertetni a közönséget. Az egységes európai értékek mellett a nemzeti identitás megőrzésére törekszik.

Önálló műsorukkal rendszeresen fellépnek helyi, megyei és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon, versenyeken. Szólótáncosaik a magyar nyelvterület legnagyobb egyéniségeit jelenítik meg kamara számaikban.

Az együttes 2010, 2012 és 2019 – ben elnyerte a „Kiválóan Minősült” együttesi címet, amely a legnagyobb kitüntetés a hazai néptánc mozgalomban. 2010- ben „Békéscsaba Románságáért” kitüntetésben részesült.

A Tabán Táncegyüttes műsorában kiemelt helyet foglal el:

  • Báli hangulatok a Maros –mentéről, mely végig kíséri a Maros eredésétől a Dél-alföldig terjedő népi kultúra ének-zene-és tánchagyományát.

  • „Élet és tánc a Körösök mentén”, melyben Békés megye nemzetiségét átfogó, román, szerb, szlovák és magyar népi hagyományt jeleníti meg az előadás. A keretet az élet-és annak fordulói adják, mint születés, keresztelés, lakodalom, házasélet, és a halál.
  • Az „Aradi 13” című mű, táncjáték formájában dolgozza fel a 13 Aradi Vértanú életéhez, az 1848-as forradalom bukásához, megtorlásához kapcsolódó kiemelkedő eseményeket. Nem történelmi vagy dokumentarista táncelőadásról szól, nem jelenít meg egyéni sorsokat, inkább az aradi vértanúk történetének tragikuma kerül fókuszba, és általában a kivégzés hátborzongató rettenete. események, amelyek az akasztás előtti pár napban történtek.

A „13” című előadás számtalan nemzetközi elismerésben részesült, magyarországi bemutatókon, az erdélyi magyarság körében, valamint Románia legnagyobb nemzetközi színház-és táncművészeti fesztiválján Bákóban, ahol közel kétezer néző tapsolta meg állva az előadást.

Művészeti vezető: Kurtucz Borbála.

Együttes vezető, koreográfus: Farkas Tamás, Örökös Aranysarkantyús táncos, a Népművészet Ifjú Mestere, 2010. év „Legényes Táncosa”, Fülöp Viktor ösztöndíjas tánckutató és

Farkas Ágnes „Aranygyöngyös” táncos, a Népművészet Ifjú Mestere.

The ‛Tabán’ Folk-Dance group

The folk-dance group was established in 1993, in Békéscsaba, it has been operated by the ‛Tabán’ Folk-Dance Union. The group consider it their duty to collect, preserve and to stage the folk-dance traditions of Hungarian and other nationalities living in the Carpathian basin. They also believe the importance of – in our running life – familiarising  the audience with the traditions and habits of the Hungarians. Besides the European values they attempt to preseve the national identity.

With their authentic programme they regularly perform at displays, festivals and competitions, locally, on the countryside or over the state-border. In their chamber pieces the solo-dancers represent the greatest personalities of the Hungarian linguistic area.

The group was awarded with the „Excellently Qualified” title in 2010, 2012 and 2019, which is the greatest merit in the Hungarian folk-dance movement. In 2010 they received the award  „For the Rumanians in Békéscsaba”.

The followings have a distinctive place in the programme of the ‛Tabán’ Folk-Dance group:

  • Ball-tunes from the Maros–side, that follow the popular dance, music and song traditions from the source to the Southren plains by the river Maros.
  • „Life and dance by the Körös rivers”, in which they represent the all-round folk traditions of the Rumanian, Serb, Slovak and Hungarian people living in Békés county. The frame is given by life and the calendrical days such as birth, baptism, wedding, family life and death.
  • The „13” elaborates the events connected to the lives of the 13 martyrs of Arad and the episodes of the 1848 revolution, its fall and the retribution in form of a dance-play. It is not a historical or documentary dance performance, it does not represent individual fates, rather the tragic of the martyrs of Arad is in the focus and the horror of their execution. Events, that happen in the last few days before the hangings.

The performance „13” received several international acknowledgement, at Hungarian performances, among the Hungarians living in Transylvania and also in Bákó, at the largest international theatre and dance festival in Rumania, where it got standing ovation from the two thousand viewers.

Art director: Kurtucz Borbála.

Leader of the group, choreographer: Farkas Tamás, Eternal Golden Spur” dancer, Juvenile Master of Folk Arts, „Male Dancer” of the year 2010.

Art assistant: Farkas Ágnes „Golden Pearl”  dancer.

Groupe de Danse Tabán

Le groupe a été fondé en 1993 à Békéscsaba (Hongrie) dans le cadre de ’Association de Danse Popuaire Tabán. Il prend pour but de collectionner, garder et mettre sur scène les traditions de danse populaire des nationnalités vivant dans le bassin des Carpathes. Il ne cesse de souligner l’importance dans notre train de vie pressé de faire connaître au public les traditions des hongrois aussi bien que maintenir l’identité nationale à côté des valeurs européennes.

Il présente régulièrement son répertoire à des festivals, compétitions, animations culturelles de toute sorte en Hongrie aussi bien qu’à l’étranger. Les solistes du groupe présentent sur scène les plus grands caractères de danseurs et danseuses du territoire hungarophone.

En 2010, 2012 et 2019 le groupe a obtenu le titre „Qualifié au Niveau Supérieur” qui est le plus grand honore dans le mouvement de danse populaire en Hongrie. En 2010 il a été décoré „Pour la Minorité Nationnale Roumaine de Békéscsaba”.

Les spectacles les plus importants du Groupe de Danse Tabán:

Ambiances de Bal Populaire dans la région Maros –

  • représente les traditions de danse et de chant populaire à partir de la source de la rivière Maros jusqu’en sud de la Grande Pleine Hongroise.

Vie et danse au bord des rivières Körös –

  • représente les traditions populaires des minorités du Département Békés (roumains, serbes, slovaques et hongrois) dans le cadre des grands évenements de la vie humaine comme par exemple la naissance, le baptême, la noce, la vie familiale et la mort.

Les 13 de Arad –

  • ballet traditionel qui présente les évenements importants de la chute et de la répression liées à la révolution et la guerre de la libération de 1848. Il ne s’agit pas d’un spectacle historique ou documentariste mais il se concentre sur le déstin tragique des 13 officiers de l’armée révolutionnaire hongroise exécutés comme martyres à l’ordre du pouvoir autrichien.

  • a eu des reconnaissances lors des représentations en Hongrie et du plus grand festival de danse et de théâtre de Roumanie (Bákó) où deux milles spectateurs applaudissaient debout.

Directrice artistique: Borbála Kurtucz

Directeur du groupe: Tamás Farkas, Jeune Maître de l’Art Populaire, Danseur Perpétuel d’Éperon d’Or, Danseur de Danse des Garçons en 2010

Assistants artistiques: Ágnes Farkas, Danseuse de Perle d’Or.

Il Tabán Táncegyüttes
Il gruppo di danza popolare folcloristica è stato fondato nel 1993 da Borbála Kurtucz a Békéscsaba ed in seguito ha preso la ‘denominazione’ in Tabán Néptánc Egyesület
Il compito del gruppo è quello di voler mantenere le tradizioni folcloristiche della nazione Ungherese e del bacino dei Carpazi . È importante per noi mantenere e far conoscere le nostre  tradizioni folcloristiche ad il pubblico moderno abituato alla vita frenetica dei giorni nostri.
Sebbene facciamo parte dell’Europa, il nostro compito è valorizzare e preservare la nostra identitá e tradizione Ungherese .
Organizziamo e partecipiamo regolarmente ad eventi locali, provinciali e transfrontalieri, festival e concorsi.
I nostri ballerini solisti sono qualificati tra i migliori nel campo folcloristico Ungherese .
Negli anni 2010 e 2012, 2019 il Tabán Táncegyüttes è stato insignito del titolo eccellente ‘ Kiválóan Minősült’ ovvero in Inglese ‘Highly Qualified ‘ dalla federazione folcloristica Ungherese che è il più grande riconoscimento nel movimento di danza popolare ungherese. Nel 2010 ha vinto il premio „Békéscsaba Románia”.
Il gruppo ha partecipato a manifestazioni in Svizzera, Francia, Hong Kong, Slovacchia, Serbia, Romania, Germania e Italia ricevendo ovunque un grande successo .
I programmi piú importanti del gruppo sono i seguenti :
1) Báli hangulatok a Maros –mentéről ovvero balli e musiche tradizionali folcloristiche della cultura popolare della zona fluviale di Maros , fiume che bagna le nazioni Romania e Ungheria
2) Élet és tánc a Körösök mentén” Vita tradizionale attorno al fiume Körös nella regione di Békes dove si vuole rappresentare tutto quello che accadeva in epoche lontane in ambito famigliare in quanto molte etnie straniere (Rumene , Serbe , Slovacche e Ungheresi) si sono stabilite nella regione di Békés.
3) Aradi 13 L’opera intitolata „Aradi 13”, in forma di gioco di ballo, tratta gli eventi eccezionali dei Martiri d’Arad (in ungherese Aradi vértanúk) che sono stati i tredici generali Ungheresi ribelli che furono giustiziati dall’Impero Austriaco il 6 ottobre 1849 nella città di Arad , allora parte del Regno d’Ungheria e successivamente divenuta Romania, dopo la rivoluzione Ungherese (1848-1849)
Lo spettacolo „Aradi 13” ha ricevuto numerosi premi internazionali in spettacoli ungheresi, tra gli ungheresi della Transilvania e il più grande festival internazionale di teatro e danza della Romania a Bacau, dove c’erano ad assistere quasi duemila spettatori.
Direttrice artistico: Borbála Kurtucz.
Co-direttore artistico e coreografo: Tamás Farkas, ballerino solista , premiato come giovane maestro dell’arte popolare, inoltre ha vinto il ” Legényes Táncosa Ungheria” nel 2010 e il “Viktor Fülöp” come ballerino.
Ágnes Farkas ballerina oro come giovane maestro nell’arte popolare.
Il nostro sito web è www.tabanneptanc.hu